Ví gấp da Trăn dáng ngang - Xanh biển nhạt – #1 đồ da nam nữ giá tốt