Ví gấp da Trăn dáng ngang - Hun khói – #1 đồ da nam nữ giá tốt